חפירות תל בורנה - לגעת בעבר tel burna

נוסעים, חוקרי היסטוריה וארכיאולוגים רבים חקרו את אזור השפלה בכלל ואזור בית גוברין בפרט, אך "תל בורנה" מעולם לא נחפר. משלחת בראשות דוקטור איציק שי מהמחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטת אריאל, מגלה את סודות התל שבעברו היה לעיר ספר.

 

            להרחבה על המחקר                   למחקרים נוספים