מחקר על חיילים הסובלים מ-PTSD, חיילים ישראלים נוטים פחות לביצוע פשעים.

post-trauma

המחקר עקב אחרי יוצאי צבא שפתחו PTSD כתוצאה מהשתתפות בקרבות והסימפטומים שסבלו מהם. הנתונים שנאספו הוצלבו ונבדקו מול ממדינות שונות בעולם.

דוקטור לאה פוסטיק,המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל

להרחבה על המחקר                      למחקרים נוספים