התנהגויות וגורמי סיכון בקרב סטודנטים

stu

במחקר שערכו דוקטור ליאת קורן ודוקטור חגית בוני-נח מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניבריסיטת אריאל, נמצאו נתונים מעניינים המצביעים על התנהגויות וגורמי סיכון בקרב סטודנטים ונמצאו התאמות בין פילוחים שונים של אוכלוסיית הסטודנטים לנטייה להתנהגויות סיכון וסטייה.

דוקטור ליאת קורן מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ודוקטור חגית בוני-נח מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניבריסטת אריאל

 

להרחבה על המחקר                  למחקרים נוספים