שימושי רשת האינטרנט בקמפיינים

הפוליטיים

yeladim

חדירת האינטרנט בפס רחב בישראל היא מסיבית, ונראה כי האינטרנט התבסס ככלי הכרחי ולעתים מרכזי בכל קמפיין פרסומי, ובכלל זאת בקמפיינים פוליטיים.
ד"ר אזי לב-און / בי"ס לתקשורת


להרחבה לחץ כאן               למחקרים נוספים