הפקולטה להנדסה -  המחלקה להנדסה כימית במגמות ביו טכנולוגיה וחומרים