אינדקס רישום למכינות קדם אקדמיות

הדפסה

 

23.1

10.0

21.1

 
 

מועמד יקר,

אנא לחץ על הקישור המתאים אליו תרצה להירשם בהתאם לפירוט המכינות שמופיע למטה.

 

 רישום למכינות קדם אקדמיות והשלמה לתשע"ח

  

רישום לבחינה ללא קורס

 

 
עדכון אחרון ב-שלישי, 22 אוגוסט 2017 13:44