אינדקס רישום למכינות קדם אקדמיות

הדפסה

 

23.1

10.0

21.1

 
 

מועמד יקר,

אנא לחץ על הקישור המתאים אליו תרצה להירשם בהתאם לפירוט המכינות שמופיע למטה.

 

 רישום למכינות קדם אקדמיות והשלמה לתשע"ח 

 

רישום לבחינה ללא קורס

 

רישום למכינות קדם אקדמיות לתשע"ט

 

 

 
עדכון אחרון ב-ראשון, 15 אפריל 2018 08:27