אינדקס רישום למכינות קדם אקדמיות

הדפסה

 

23.1

10.0

21.1

 
 

מועמד יקר,

אנא לחץ על הקישור המתאים אליו תרצה להירשם בהתאם לפירוט המכינות שמופיע למטה.

  

רישום לבחינה ללא קורס

 

רישום למכינות קדם אקדמיות לתשע"ט

 

 

 
עדכון אחרון ב-רביעי, 11 יולי 2018 09:05