דף הבית המחלקה הדו-חוגית שילובים מדעי המדינה ופסיכולוגיה

דו חוגי מדעי המדינה ופסיכולוגיה

הדפסה דוא

דו חוגי פסיכולוגיה ומדעי המדינה - החל משנה"ל תשע"ד

 

פסיכולוגיה

שנה א'

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

*מבוא לפסיכולוגיה א' + תרגיל

3

תיאוריות באישיות א'

2

פסיכולוגיה התפתחותית א'

2

הכרת המחשב

*מבוא לסטטיסטיקה א' + תרגיל

3

סה"כ

10

 

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

*מבוא לפסיכולוגיה ב' + תרגיל

3

תיאוריות באישיות ב'

2

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

2

*מבוא לסטטיסטיקה ב' +תרגיל

3

Spss  א'

1

סה"כ

11

*ציון עובר במבוא לפסיכולוגיה א' + ב'- 70

* ציון עובר במבוא לסטטיסטיקה א' + ב' - 65

סה"כ שנה א' 21 נ"ז

 

שנה ב'

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

למידה וזכירה

2

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

פסיכולוגיה חברתית א'

2

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' + תרגיל

3

Spss ב'

1

Spss א'

מעבדה ניסויית א'

1

מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'

אנגלית מקצועית

2

שיטות מחקר א'

2

סטטיסטיקה למתקדמים

2

מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'

סה"כ

15

 

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

תפיסה

2

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

פסיכולוגיה חברתית ב'

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' + תרגיל

3

מעבדה ניסויית ב'

1

שיטות מחקר ב'

2

סה"כ

10

סה"כ שנה ב' 25 נ"ז

 

 

 שנה ג'

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

פסיכופתולוגיה א' + תרגיל

3

תיאוריות באישיות א'+ב'

קוגניציה

2

סמינריון (שנתי)

4

מבוא לסטטיסטיקה, spss, מעבדה ניסויית, אנגלית מקצועית, סטטיסטיקה למתקדמים, פטור באנגלית, פטור בהבעה

קורס בחירה

2

סה"כ

11

 

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

פסיכופתולוגיה ב' + תרגיל

3

מבחני אינטליגנציה ואישיות

2

קורס בחירה

2

סה"כ

7

סה"כ שנה ג' 18 נ"ז

סה"כ פסיכולוגיה – 64 נ"ז

 

מדעי המדינה

שנה א'

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

מבוא לממשל ופוליטיקה במבט השוואתי א' + תרגיל

3

מבוא ליחסים בינלאומיים א'

2

יסודות המשטר במדינת ישראל א'

2

תולדות הרעיון המדיני א'

2

הדרכה ביבליוגרפית

2

סה"כ

11

 

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

מבוא לממשל ופוליטיקה במבט השוואתי ב' + תרגיל

3

מבוא ליחסים בינלאומיים ב'

2

יסודות המשטר במדינת ישראל ב'

2

תולדות הרעיון המדיני ב'

2

סה"כ

9

סה"כ שנה א' 20 נ"ז

 

שנה ב'

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

יסודות המנהל הציבורי א'

2

מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל א' או מדיניות החוץ של ישראל א'

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

סה"כ

8

 

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

יסודות המנהל הציבורי ב'

2

מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל ב'  או מדיניות החוץ של ישראל ב'

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

סה"כ

10

סה"כ שנה ב' 18 נ"ז

 

שנה ג'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

סמינריון במדעי המדינה (שנתי)

4

משטרים מדיניים ודמוקרטיים א

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

סה"כ

10

 

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם

סמינריון במדעי המדינה - המשך

--

משטרים מדיניים ודמוקרטים ב'

2

קורס בחירה

2

סה"כ

4

סה"כ שנה ג' 14 נ"ז

סה"כ מדעי המדינה – 52 נ"ז

 

קורסי חובה כלליים:

קורסי מורשת – 12 נ"ז

הבעה

אנגלית

 

*יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'

* יש להגיע לרמת פטור בהבעה עד תום שנה א'

 

 

סה"כ לתואר 128 נ"ז

עדכון אחרון ב-רביעי, 26 יוני 2013 14:11