כימיה אורגנית - הנדסת טכנולוגיות מים - סילבוס

הידעת? הדפדפן שהינך גולש ממנו אינו עדכני

הדפדפן שהינך גולש ממנו אינו עדכני ויתכן שהאתר אינו יעבוד בצורה טובה. הדפדפנים הנתמכים באתר הם:

לחץ על האיקונים למעבר לדף ההורדה של הדפדפן

סגירת חלונית אל תציג בשנית

בסגירת החלונית תועבר/י לאתר מותאם לדפדפן ויתכן כי חלק מהאתר לא יעבוד בצורה מיטבית

דף הבית הנדסאים באריאל מחלקות לימוד - הנדסאים

כימיה אורגנית - הנדסת טכנולוגיות מים - סילבוס

הדפסה דוא

הקורס בכימיה אורגנית כולל את המושגים והשפה הנהוגה בכימיה אורגנית, סקירה של הקבוצות הפונקציונאליות, מבחינת תכונות כימיות ופיזיקאליות, שיטות סינתטיות להכנתן וכן תגובות אופייניות להן. כמו-כן יסקרו מנגנוני תגובות עיקריים האופיינים במים ובקרקע.

 

1. מבוא נוסחאות מולקולריות ומבניות, קבוצות פונקציונליות, הקשר הכימי בתרכובות אורגניות
2. אלקאנים (פחממנים רווים): • איזומריה של אלקאנים, ציקלואלקאנים ואלקיל הלידים
• מינוח פחממנים לא מסועפים ומסועפים
• שימוש במודלים
• קשרים בין מולקולרים - קשרי ון-דר-ולס, לא קוטביים
• תכונות: מצבי צבירה, מסיסות במים ובממסים לא מימיים.
• זיקוק נפט גולמי.
• האלקאנים כדלקים, ניסוח תגובות שריפה של אלקאנים.
3. אלקנים • מינוח ואיזומריה, איזומריה ציס-טרנס
• תגובות סיפוח (הלוגנים ומים בסביבה חומצית)
• כלל מרקובניקוב.
4.  כהלים • הקבוצה הפונקציונלית. מיון כהלים לראשוניים, שניוניים ושלישוניים.
• קשרי מימן בכוהל והשפעתם על אנתלפיות אידוי ומסיסות הכוהל במים. תהליך הפקת כוהל מאלקיל הליד.
• תגובות: עם מתכות כמו Na , K ; חמצון והכרת תוצרי החמצון (אלדהידים, חומצות, קטונים);
5. חומצות ובסיסים אורגניים • הפקת חומצה קרבוקסילית בתהליך חמצון כוהל ראשוני.
• תכונות ותגובות אופייניות לחומצה.
• אמינים – הקבוצה הפונקציונלית. חלוקה לאמין ראשוני, שניוני ושלישוני.
• הפקת אמין מאלקיל-הליד. האמין כבסיס

 

ספרות עזר:
1. כימיה אורגנית, תרגילים ופתרונות, לאון גולדשטיין, הוצאת דיונון אוניברסיטת תל-אביב, 1991
2. מבוא לכימיה, ד"ר עמנואל מנזורלה, הוצאת קווים, ב"ש, 1998
3. "Organic chemistry" Wade,L.G.jr,; Third Edition, Prentice Hall, 1995
4. "Organic chemistry" Morrison, R. T., Boyd, R. N., Sixth Edition, Prentice Hall International, Inc 1992
5. "Introduction to Organic Chemistry" Streitwieser, A. Jr., and Heathcock, C. H., Third Edition, Collier Macmillan, 1985
6. "Theory and problems of Organic Chemistry", Meislich , H., Sharefkin, J. Sl (melic) edition Mc Graw Hill Book Company 1986

עדכון אחרון ב-רביעי, 14 ספטמבר 2016 16:31
 

 

ברוכים הבאים לאתר אוניברסיטת אריאל בשומרון לכל צורכי הנגישות יש ללחוץ על כפתור הנגישות למעלה