חוקים, תקנונים ונהלים

הדפסה

Rules icon

חוקים

 alt ארצי

 alt הגבלת עישון

 alt תקציר תקנון מניעת הטרדה מיניתpdf icon

 alt חוק למניעת הטרדה מיניתalt

 alt מל"ג

 alt חוק זכויות הסטודנטalt

 alt כללי המועצה להשכלה גבוהה - הריון ולידהalt

 alt כללי המועצה להשכלה גבוהה - מילואיםalt

Standards icon

תקנונים

 alt תקנוני סנאט לסגל

 alt תקנון הסנאטalt

 alt תקנון מינויים וקידום לסגל הבכירalt

 alt תקנון משמעת ואתיקה מקצועית של הסגל האקדמיalt

 alt תקנוני סנט לסטודנטים

 alt תקנון תואר ראשוןalt

 alt תקנון משמעת סטודנטיםalt

 alt תקנון נציב הקבילות לסטודנטים ולענייני קבלהalt

 alt תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית

 alt תקנון בחינותalt

 alt תקנונים ללימודים מתקדמים

 alt תקנון לימודי תואר שניalt

 alt תקנון לימודי תואר שלישיalt

 alt אתיקה

 alt קווים מנחים לעבודתה של ועדת האתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדםalt

 alt נוהל קניין רוחניalt

 

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 14 אוגוסט 2018 14:15