חוק חופש המידע

הדפסה

חוק חופש המידע חל על מוסדות להשכלה גבוהה ובכללם אוניברסיטת אריאל בשומרון.

 

ממונה מטעם האוניברסיטה מכוח חוק חופש המידע:

רו"ח מוצי בר נבון - סמנכ"ל פיתוח עסקי

 

ליצירת קשר:

כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
אוניברסיטת אריאל
קריית המדע

אריאל 40700
טלפון: 03-9066185
דוא"ל - meyda@ariel.ac.il

 

קישורים:

 דוחות

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 19 יוני 2018 09:56