אקדמיה בתיכון - תואר אקדמי בתיכון - אוניברסיטת אריאל

הדפסה

התכנית "אקדמיה בתיכון" מאפשרת לבתי הספר להציע לתלמידים המצטיינים מסלול ייחודי ואחר, תוך שימור המסגרת החינוכית ארגונית לצד ליווי רגשי ומקצועי.

התוכנית מאושרת ומופעלת על ידי האגף למחוננים במשרד החינוך. 

רקע התכנית

  • כושר התחרות של ישראל מותנה בהון האנושי שלה
  • התאמת מערכת החינוך לשינויים טכנולוגיים - מדעיים, חברתיים ותרבותיים של המאה ה-21

מטרות התכנית

  • הרחבת מסלולי הלמידה המוצעים לתלמידים בעלי היכולות הגבוהות - למידה אקדמית מאתגרת
  • הנגשת ההשכלה הגבוהה
  • טיפוח ההון האנושי ומתן השכלה רחבה כמענה לצרכי החברה, האקדמיה והמשק
  • חיזוק החינוך הציבורי

 

עדכון אחרון ב-שני, 12 דצמבר 2016 13:32