מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 3/16 - מתקן מתח גבוה קמפוס מילקן

הדפסה

למסמכי המכרז כולל חוזה ונספח הביטוחים עדכני עד יום 15.02.16 -   לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית- לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לנספח ו1 - תשלומים על פי אבני דרך- לחץ כאן

למפרט טכני- לחץ כאן

לכ"כ ללא מחירים- לחץ כאן

לתכנית חשמל- לחץ כאן

לאישור חברת חשמל- לחץ כאן

הורדת SKN עפ"י הקובץ המצ"ב- לחץ כאן 

פרוטוקול סיור קבלנים- לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

לנוחות המשתתפם, ניתן להזין מחירים בקובץ SKN.

יודגש שאת  את ההצעה יש להדפיס ולהגיש כמסמך מודפס.

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 08 מרץ 2016 10:58