מכרז מסגרת פומבי מס' 7/16 לאספקת שירותי הסעות לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית- לחץ כאן

לתשובות לשאלות הבהרה- לחץ כאן 

להודעת הבהרה בדבר תשלום דמי השתתפות ופרטי חשבון בנק נכונים- לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שני, 28 מרץ 2016 11:56