מכרז 14/15 לאספקת והצבת מכולות למגורים

הדפסה

 

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 17/12/15 בשעה 13:00.

מודעה בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועד הגשה - לחץ כאן

למסמכי המכרז-  לחץ כאן

למודעה  בעברית  -   לחץ כאן 

למודעה בערבית   - לחץ כאן

להבהרות שאלות ותשובות - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים -  לחץ כאן 

למפרט  - לחץ כאן

לתוכנית אדריכליות:

עדכון אחרון ב-חמישי, 10 דצמבר 2015 12:04