מכרז מסגרת מס' 9/15 - לביצוע עבודות בינוי ואחזקה

הדפסה

למסמך  המכרז מס'  1- לחץ כאן

למסמך המכרז מס' 2 - לחץ כאן 

 למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן 

 למודעת מכרז בערבית-  לחץ כאן 

תשובות לשאלות הבהרה -  לחץ כאן 

פרוטוקול סיור ספקים - לחץ כאן  

 

לאור פניות שונות ממציעים לגבי אישור עריכת ביטוחים, להלן הבהרה:

     ביטוח אחריות מקצועית – הדרישה מבוטלת

    אישור ביטוחי בהתאם לפרקים השונים – שינויים יתאפשרו בכפוף לאישור יועץ ביטוחי של האוניברסיטה ולאחר הזכייה במכרז

עדכון אחרון ב-חמישי, 27 אוגוסט 2015 10:17