מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 3/15 - הרחבת בניין מס' 2

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית -  לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן 

לפרוטקול סיור קבלנים -  לחץ כאן 

מציע שמעוניין בכתב כמויות ממוחשב בפורמט SKN יבקש במייל michrazim@ariel.ac.il

 

אנו נאפשר אפשר לקבלנים המעונינים בכך למלא את המחירים באמצעות קובץ SKN באופן ממוחשב.

קבלנים שיבחרו למלא את כתב הכמויות בצורה זו, יגישו את מסמכי המכרז בצירוף תדפיס של  כתב הכמויות עם המחירים שמילאו במחשב.

כמובן שעדיין קיימת האפשרות (למי שיבחר בכך) למלא את כתב הכמויות באופן ידני.

בכל אחת מהאפשרויות יש להקפיד על מסירת כתב כמויות הכולל חותמת של המציע בכל עמוד בנפרד. 

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 10 מרץ 2015 19:17