מכרז מסגרת פומבי מס' 6/15 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז -   לחץ כאן 

למודעת מכרז בעברית -   לחץ כאן 

 למודעת מכרז בערבית-  לחץ כאן 

תשובות לשאלות הבהרה -   לחץ כאן 

למסמכים מתוקנים  -  לחץ כאן  

עדכון אחרון ב-שלישי, 02 יוני 2015 15:57