מכרז פומבי 04/10 אספקת שרותי נקיון - מסמכי המכרז

הדפסה
לפתיחת מסמכי המכרז לחץ כאן
לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ כאן
הבהרה מס' 1 - רישיון קבלן שירות
עדכון אחרון ב-שלישי, 10 יולי 2012 11:41