מכרז מסגרת פומבי מס' 7/15 אספקת שירותי נסיעות לחו"ל

הדפסה

למסמכי המכרז -   לחץ כאן 

למודעת מכרז בעברית -  לחץ כאן 

 למודעת מכרז בערבית- לחץ כאן 

לתשובות לשאלות הבהרה -  לחץ כאן   

 להודעת עדכון תנאי סף והארכת  מועד הגשת הצעות  -  לחץ כאן

 

עדכון אחרון ב-שני, 08 יוני 2015 18:10