מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 19/16 - מתקן מתח גבוה בבניין היי-טק מספר 2

הדפסה

למסמכי המכרז- לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית- לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית- לחץ כאן

לכתב הכמויות- לחץ כאן

הורדת קובץ SKN עבור המכרז - לחץ כאן   

לפרוטוקול סיור קבלנים- לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

ראו קובץ מסמכי מכרז כולל נספח ביטוחי עדכני מיום 25/7/16, 14:45 **

ראו מסמכי מכרז וכתב כמויות עדכניים מיום 17/8/16,  13:24***

.(המסמכים המופיעים במכון העתקות רובין ריד עודכנו (אין חובה לגשת פעם שנייה 

עדכון אחרון ב-ראשון, 21 אוגוסט 2016 08:53