מכרז פומבי מס' 15/16 – הפעלת בית קפה חלבי בבניין 7 יולי 2016

הדפסה

 לאור שאלות ההבהרה נערכו שינויים במסמכי המכרז, מצ"ב מסמכי המכרז המתוקנים, הצעת המחיר נמצאת בעמ' 78-81: לחץ כאן

.יובהר, כי יש להגיש את ההצעות על מסמכי המכרז המתוקנים

מסמכי המכרז (לא רלוונטיים)- לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית- לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית- לחץ כאן

לסיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

תוכניות קפטרייה בניין 7- לחץ כאן

 

 

 

 

עדכון אחרון ב-שני, 22 אוגוסט 2016 14:13