מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 5/16 עבודות שלד בניין מדעי החברה

הדפסה

למסמכי המכרז -  לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית -  לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית -  לחץ כאן

לסיור קבלנים - לחץ כאן

לסיור קבלנים נוסף- לחץ כאן

לעדכון פרטי המכרז- לחץ כאן

לעדכון בנושא דחיית מועד ההגשה- לחץ כאן

מועד הגשת ההצעות יידחה ליום 04.05.16 שעה 13:00

עדכון אחרון ב-שני, 02 מאי 2016 16:33