מכרז מס' 13/16 - התקנה ואחזקה של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז- לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית- לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים- לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים חוזר- לחץ כאן

לשאלות ותשובות- לחץ כאן

למודעת עדכון שינוי תנאי הסף ודחיית המועדים- לחץ כאן

לשאלות ותשובות סבב שני- לחץ כאן

עדכון אחרון ב-חמישי, 18 אוגוסט 2016 16:11