מכרז מסגרת מס' 11/17 - מכרז משלים לביצוע עבודות בינוי ואחזקה

הדפסה

למסמכי המכרז (חוברת מס' 1) - לחץ כאן

למסמכי המכרז (חוברת מס' 2) - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 26 יולי 2017 16:02