מכרז פומבי מס' 13/17 להפעלת מזנון בבניין האדריכלות (ראס ברי) באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למפרט - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 02 אוגוסט 2017 11:15