מכרז פומבי מס' 5/17 - מעונות מזרח - עבודות עפר וביסוס

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן (שימו לב! נוסח ערבות המכרז תוקן. למסמך העדכני - לחץ כאן)

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לגיליון העמדה - לחץ כאן

לגיליון חתך בינוי - לחץ כאן

לגיליון כלונסאות ודיפון - לחץ כאן

לכתב כמויות ללא מחירים - לחץ כאן

למודעת מועד סיור קבלנים נוסףלחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים מ-21/03/2017 - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים מ-02/04/2017 - לחץ כאן

לנוסח ערבות מכרז מתוקן נכון לתאריך 18/04/2017 - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 18 אפריל 2017 12:24