מכרז פומבי מס' 8/17 עבודות בינוי אמפי תיאטרון שלב ב'

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן 

לכתב כמויות - לחץ כאן 

למפרט טכני - לחץ כאן 

לסט מסמכים- לחץ כאן 

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

 

 

תשומת לב!

על המציע למלא מחירים באופן ממחושב בקובץ המכרזית שהועבר אליו.

יש להגיש קובץ זה מודפס + חותמת הקבלן בכל דף של כתב הכמויות.

בנוסף למסור קובץ שמור על דיסק / דיסק און קי.

עדכון אחרון ב-חמישי, 08 יוני 2017 15:49