מכרז פומבי מס' 1/18 לאספקה הובלה והתקנת ציוד ל-3 מתקני מתח גבוהה

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים - לחץ כאן

למפרט טכני - לחץ כאן

לכתב כמויות - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

להבהרת מתכנן החשמל בנוגע להתקנת ציוד - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

להודעת דחיית מועד הגשה - לחץ כאן

 

עדכון אחרון ב-שני, 05 פברואר 2018 12:16