מכרז פומבי מס' 14/18 לאספקת שירותי גישה לאינטרנט (ISP בלבד) לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן תשומת לבכם לנוסח החדש של ערבות ביצוע מטה. יש להחתים  את הבנק על גבי הנוסח החדש בלבד!

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

לנוסח ערבות ביצוע מעודכן - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 24 אוקטובר 2018 10:52