מכרז פומבי מס' 15/18 לרכישה, התקנה ותחזוקת ציוד אלחוט בבניינים קיימים ובבניינים חדשים באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

שימו לב - מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12/11/2018!

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

להודעת דחיית מועד הגשה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-חמישי, 01 נובמבר 2018 11:47