מכרז פומבי מס' 16/18 לתשתיות תקשורת בבניינים חדשים באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן (תשומת לבכם להודעת הבהרה בהמשך לשאלות הבהרה. יש להגיש מסמך זה חתום יחד עם הצעת המציע)

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לנספח י' - מחירון - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

להודעת הבהרה בהמשך לשאלות ותשובות - לחץ כאן 

עדכון אחרון ב-ראשון, 04 נובמבר 2018 17:07