מכרז פומבי מס' 17/17 למתן שירותי ייעוץ והפעלת אבטחת מידע לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן  תשומת ליבכם לנוסחים החדשים של ערבויות מכרז וביצוע מטה. יש להחתים  את הבנק על גבי הנוסחים החדשים בלבד!

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לנספח ט' - אישור קיום ביטוח - לחץ כאן

לנוסח ערבות מכרז מעודכן - לחץ כאן

לנוסח ערבות ביצוע מעודכן - לחץ כאן

 לשאלות ותשובות - לחץ כאן

 

 

עדכון אחרון ב-שני, 04 ספטמבר 2017 09:49