מכרז פומבי מס' 2/18 להקמת 3 מתקני מתח גבוה

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לכתב כמויות - לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים – לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-ראשון, 21 ינואר 2018 17:32