מכרז פומבי מס' 21/17 להקמת מכון טיהור שפכים

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים - לחץ כאן

למסמך הביטוחי (נספח א' ונספח א1') - לחץ כאן

לעדכון בנושא שינוי תנאי סף - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

 

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 17 אוקטובר 2017 11:30