מכרז פומבי מס' 22/17 שלד בניין מורשת

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לכתב כמויות - לחץ כאן

למפרט - לחץ כאן

לתכניות - לחץ כאן

למסמך הביטוחי (נספח א' ונספח א1') - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-חמישי, 19 אוקטובר 2017 16:37