מכרז פומבי מס' 11/18 - להתקנת תשתית למערכת גזים בבניין מדעי הטבע באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

שימו לב- מועד אחרון לשאלות הבהרה נדחה ליום 31.8.2018 !  (יתר המועדים שפורסמו במסמכי המכרז – ללא שינוי)

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לנספחי הביטוח - לחץ כאן

קבצים מצורפים:

מפרט טכני 1, מפרט טכני 2מפרט טכני 3מפרט טכני 4מפרט טכני 5מפרט טכני 6מפרט טכני 7מפרט טכני 8מפרט טכני 9מפרט טכני 10מפרט טכני 11

כתב כמויות, רשימת תכניות

להודעת דחיית מועד הגשה - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 12 ספטמבר 2018 10:51