מכרז פומבי מס' 24/17 להוספת רשת אלחוטית ותחזוקתה במתחם קרוואנים של אוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן  תשומת לבכם לנוסח העדכני של ערבות המכרז המצורפת מטה. נדרש להחתים את הבנק על גבי נוסח הערבות העדכני בלבד!

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לנספח ח' - הסכם - לחץ כאן

לנספח ט' - סעיפי ביטוח להסכם - לחץ כאן

לנספח י' - אישור עריכת ביטוח לעבודת ספק - לחץ כאן

למפת תשתיות - לחץ כאן

למפת מתגים - לחץ כאן

למפת קרוואנים - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

לנוסח ערבות מכרז מעודכן - לחץ כאן

 למודעת הבהרה ודחיית מועד הגשה - לחץ כאן

 

 

עדכון אחרון ב-חמישי, 16 נובמבר 2017 10:28