מכרז פומבי מס' 25/17 לאספקת מערכות חומת אש

הדפסה

למסמכי מכרז (קובץ מעודכן מ-11/12/2017) - לחץ כאן

למסמכי המכרז (לא רלוונטי) - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

לנספח יא1' - סעיפי ביטוח להסכם - לחץ כאן

לנספח יג' - אישור קיום ביטוח - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

לנוסח ערבות ביצוע מתוקן - לחץ כאן

להודעת הבהרה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 19 דצמבר 2017 14:22