מכרז מסגרת מס' 26/17 עבור אספקת מוצרי קד"מ לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

למודעה על שינוי בתנאי הסף - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 16 ינואר 2018 13:06