מכרז פומבי מס' 5/18 - לתחזוקה שוטפת של תשתיות תקשורת קיימות באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לנספח י' - מחירון - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 13 מרץ 2018 16:56