מכרז פומבי מס' 6/18 בניין מדעי החברה - גמרים מעטפת ופיתוח

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לכתב כמויות - לחץ כאן

למפרט - לחץ כאן

למפרט איטום - לחץ כאן

לתכנית אינסטלציה פיתוח - לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות והודעות הבהרה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 27 מרץ 2018 15:47