מכרז פומבי מס' 7/18 לאספקה, תפעול ותחזוקה של מכבסות בשירות עצמי באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 10 אפריל 2018 14:05