מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 8/18 לאספקת שירותי פרסום ושיווק לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן תשומת לבכם לנוסח העדכני של נספח ו' - אישור רואה חשבון המצורף מטה. נדרש להגיש אישור רואה חשבון לפי נוסח העדכני בלבד!

למודעת המכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לשאלות ותשובות - לחץ כאן

להודעת הבהרה - לחץ כאן

לנספח ו' - אישור רואה חשבון מעודכן - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 02 מאי 2018 15:24