מכרז פומבי מס' 9/16- לאספקת מערכת מצלמות במעגל סגור לאוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המרכז (המסמך המתוקן ) - לחץ כאן

.עדכון- אין חובה לשלם דמי השתתפות לצורך קבלת מפרט המכרז. יש להגיש את מסמך הסודיות נספח י"א בלבד. לאחר האישור ישלח המפרט במייל

למודעת המכרז בעברית- לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים- לחץ כאן

לעדכון בנושא דחיית מועדים- לחץ כאן


25.05.16 - מסמך שאלות ותשובות על נספחיו נשלח במייל לספקים שהגישו הצהרת סודיות בלבד  

עדכון אחרון ב-רביעי, 25 מאי 2016 17:58