מכרז מס' 1/12 ארגון השתלמויות עובדים בארץ ובחו"ל

הדפסה

 

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת ההצעות - לחץ כאן

 

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

למכתב תשובות לשאלות הבהרה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-ראשון, 26 פברואר 2012 13:26