מכרז פומבי מס' 12/2013 למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות

הדפסה

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

למסמך תשובות והבהרות - לחץ כאן

למסמך תשובות מס' 2 - לחץ כאן

למסמך תשובות מס' 3 - לחץ כאן

 

עדכון אחרון ב-רביעי, 20 נובמבר 2013 12:15