מכרז פומבי מס' 14/13 לאפיון, יישום, הטמעה ותחזוקת מערכת ERP

הדפסה

למסמכי המכרז המעודכנים - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

להודעת תזכורת ושינוי מקום לכנס מציעים - לחץ כאן

לפרוטוקול כנס מציעים - לחץ כאן

למכתב הבהרה - לחץ כאן

להודעת הבהרה דחיית מועד הגשת שאלות - לחץ כאן

למסמך תשובות והבהרות - לחץ כאן

למסמך הבהרות - לחץ כאן

למסמך הבהרות ודחיית מועד הגשה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 13 נובמבר 2013 15:01