מכרז פומבי מס' 17/13 עבודות לבניית מקלט – בניין מענות 101

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים והבהרות - לחץ כאן

למודעת דחיית הגשה ושינוי בתנאי הסף - לחץ כאן

למסמך תשובות והבהרות - לחץ כאן

עקב אילוצי מזג האוויר, מסמכי המרכז יפורסמו החל מ 16/12/2013 בשעה 09:00.

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 21 ינואר 2014 12:09