מכרז פומבי מס' 9/12/1 לאספקת והתקנת ריהוט לבית הכנסת בקמפוס באריאל

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

למסמך תשובות לשאלות הבהרה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-שלישי, 26 פברואר 2013 10:10