מכרז 18/16 – עבודות ביסוס ושלד בניין המרכז הרפואי – מגרש 3001

הדפסה

למסמכי המכרז- לחץ כאן

מצורף לנוחיותכם נוסח ערבות מכרז עדכני עם פירוט סכום הערבות- לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית- לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית- לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים- לחץ כאן

לשאלות ותשובות- לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 24 אוגוסט 2016 14:31