מכרז מס' 8/16 -עבור מתן שירות ותמיכה לתשתיות מחשוב אקטיביות באוניברסיטת אריאל בשומרון

הדפסה

למסמכי המכרז- לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית- לחץ כאן

לתשובות לשאלות הבהרה- לחץ כאן 

 

לעדכון בנושא דחיית מועד להגשת שאלות הבהרה ושינוי תנאי סף- לחץ כאן

לעדכון בנושא דחיית מועד הגשת המכרז - לחץ כאן 

עדכון אחרון ב-שני, 30 מאי 2016 08:41