מכרז פומבי מס' 11/11 - התקשרות שנתית למתן שירותים בהסכמי מסגרת - בינוי ותחזוקה

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

להבהרות למכרז - לחץ כאן 

למודעה בעברית - לחץ כאן

למודעה בערבית - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-חמישי, 30 יוני 2011 10:49