מכרז מס' 6/12 מכרז משלים - הסכמי מסגרת - בינוי ותחזוקה

הדפסה

למסמכי המכרז - לחץ כאן

למפרט טכני מיוחד לעבודות תחזוקה למערכות אויר - לחץ כאן

למפרט טכני מיוחד לעבודות ריהוט ונגרות - לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית - לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית - לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן

לתשובות הבהרה - לחץ כאן

עדכון אחרון ב-רביעי, 08 אוגוסט 2012 12:13